Prostorni planovi u izradi


III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Koprivnice