Proračunski dokumenti


Prijedlog proračuna, prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Koprivnice podnosi Gradonačelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

Proračun, godišnji obračun proračuna i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Koprivnice donose se većinom glasova svih vijećnika.

Proračun i druge akte koje Gradsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

 

2016. godina