„Reciklažno dvorište Herešin“


Objavljeno: 21.01.2019 — Pregledano: 157 puta

Zbog manjka kapaciteta postojećeg reciklažnog dvorišta u gradu Koprivnici, ovaj projekt uključuje izgradnju i opremanje novog i suvremenog reciklažnog dvorišta, koje će omogućiti kvalitetnije i učinkovitije gospodarenje otpadom, čišći okoliš te ostvarenje ciljeva predviđenih lokalnim, nacionalnim i europskim strateškim planovima, koji su vezani uz smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta te ciljevima vezanim uz iskorištavanje sekundarnih sirovina. Projektom je uključeno provođenje obrazovnih aktivnosti u svrhu doprinosa povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada. Projekt Reciklažnog dvorišta pokriva administrativno područje grada Koprivnice, odnosno naselja Koprivnica, Bakovčica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec, a obuhvaća 30.854 stanovnika i 10.848 kućanstava (prema posljednjem Popisu stanovništva 2011. godine). Predmetna lokacija na kojoj je predviđen zahvat, površine je cca 2.702 m2.

Ukupna vrijednost projekta: 5.231.962,86

Odobreni %  sufinanciranja: 85%

Ukupni iznos sufinanciranja: 4.187.015,30

Iznos vlastitih sredstava: 738.885,06

Trajanje projekta: 8.siječnja 2020.