PROMINENT MED


Objavljeno: 19.12.2016 — Pregledano: 258 puta

Projekt Public pROcureMent of INnovation boosting greEN growTh in MED area (akronim PROMINENT MED)  provodi se u sklopu programa Interreg Mediterranean.

Projekt je sufinanciran kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Cilj projekta:

Poboljšati inovacijske kapacitete i veze između javnih i privatnih dionika uključenih u sektor društvenih inovacija kroz primjenu javne nabave inovacija (PPI – Public Procurement of Innovation) kako bi se stimuliralo istraživanje i razvoj inovativnih tehnoloških sustava i rješenja u području energetske učinkovitosti.

Javna nabava inovacija (eng. PPI) predstavlja velik izazov s obzirom da je tematika posve nova u Hrvatskoj, ali isto tako i u velikom dijelu Europe. U sklopu projektnog budžeta Grad Koprivnica ima osiguran proračun od oko 200.000,00 EUR za investiciju u inovativno rješenje s područja energetski učinkovitih materijala u zgradarstvu. S obzirom da PPI do sada u Hrvatskoj još nitko nije proveo, provedbom ove investicije Grad Koprivnica još jednom će se dokazati kao grad koji redovito pokreće inovativne procese i usvaja nova znanja.

Javna nabava inovacija doprinosi postizanju najbolje vrijednosti za javni novac kao i šire ekonomske, okolišne i društvene koristi u smislu razvoja novih ideja i realizacije tih ideja u inovativne proizvode i usluge čime se promovira održivi ekonomski razvoj i stvaraju povoljni uvjeti za razvoj gospodarstva te malog i srednjeg poduzetništva.

Glavni korisnik projekta: SVILUPPUMBRIA – Regionalna razvojna agencija regije Umbria, Italija

Projektni partneri: Grad Narni (Italija), Grad Koprivnica (Hrvatska), Regionalna energetska agencija Sjever (Hrvatska), Consorci de la Ribera (Španjolska), Polytechnic University of Valencia (Španjolska), CIMBAL (Portugal), IrRADIARE (Portugal), Scientific and Technical Centre for Building (Francuska)

Pridruženi partneri: Udruga Gradova Republike Hrvatske, Koprivnički poduzetnik d.o.o. (Hrvatska), CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDIAMBIENT, CANVICLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL (Španjolska), P.U.M.A.S (Italija), Aeroneo (Portugal), Valencian Cluster of Energy Industries (Španjolska)

Ukupna vrijednost projekta: 2,697,049.00 € uz 85%-tno sufinanciranje od strane Europskog fonda za regionalni razvoj

Proračun Grada Koprivnice: 333.679,00 €

Proračun REA Sjever: 142.704,00 €

Period implementacije projekta: 1.11.2016. – 31.10.2019.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Uspostava mreže za PPI u području Mediterana (istraživačke organizacije, klasteri poduzetnika, javni sektor, neprofitni sektor) s ciljem stimulacije inovacija kroz javnu nabavu inovacija.
  2. Otvaranje puta za razvoj poduzetničkih inicijativa u području zelenog rasta (s fokusom na podizanje energetske učinkovitosti)
  3. Poboljšanje efikasnosti i kvalitete javnih usluga kroz provedbu barem 4 pilot akcija primjenom postupka javne nabave inovacija čime se podiže efikasnost i kvaliteta javnih usluga kroz rješavanje niza društvenih izazova.

Website projekta: https://prominent-med.interreg-med.eu/