Mobile2020


Objavljeno: 06.05.2013 — Pregledano: 39 puta

Mobile2020 (More bikinginsmallandmediumsizedtownsof Central andEastern Europe by 2020) projekt je koji traje tri godine te se odvija u suradnji s Baltičkim forumom za okoliš (BEF) i stručnim partnerima iz Njemačke, Litve, Nizozemske i Danske.

Provodi se u 11 zemalja srednje i istočne Europe. Uključuje niz lokalnih aktivnosti kao što su informiranje i povezivanje svih nacionalnih dionika u području održivog prometa i zaštite okoliša, s ciljem smanjenje emisije štetnih plinova iz prometa; provedba tematskih seminara za predstavnike iz lokalne samouprave; promidžba aktivnog djelovanja gradova na unaprjeđenju prostornog planiranja i infrastrukture u smjeru veće zastupljenosti biciklističkog prometa; te mogućnost studijskih posjeta predstavnika gradova kako bi se upoznali s primjerima dobre prakse u Europi.

U okviru projekta, radi konkretiziranja i ostvarivanja navedenoga, planirano je i osnivanje Nacionalne stručne radne skupine koja bi s radom nastavila i nakon završetka trajanja trogodišnjeg projekta, dakle nakon lipnja 2014. godine. Osnovni zadaci Nacionalne stručne radne skupine bit će uspostava i jačanje mreže domaćih stručnjaka, predstavnika resornih ministarstava, stručnih udruga, energetskih agencija, odjela za prostorno planiranje te ostalih stručnjaka s područja prometa i urbanističkog razvoja. Predstavnica Grada Koprivnice u Nacionalnoj stručnoj radnoj skupini je Helena Hećimović.

Kroz međusobnu suradnju predstavnika stručnih i zainterersiranih tijela bit će promicana tema biciklizma u urbanim sredinama, poticanje donošenja bike-friendly propisa, osiguravanje razmjene iskustava te stručnog doprinosa razvoju politike održivog prometa u gradovima. Planirano je i organiziranje niza tematskih seminara koji će doprinijeti izradi stručnih materijala (tematskih priručnika) te upoznavanju s primjerima dobre prakse i potrebama hrvatskih gradova.