Let’s move


Objavljeno: 26.10.2015 — Pregledano: 133 puta

Opći cilj projekta: promocija zdrave, sigurne i održive mobilnosti školaraca u ukupno 15 osnovnih škola diljem EU zemalja koje sudjeluju u projektu
Specifični cilj projekta: smanjenje prometa i gužve na ulazima u škole, povećanje kakvoće zraka i revitalizacije urbanih prostora

Glavni korisnik projekta: španjolska Energetska agencija La Ribera, Valencija
Partner na projektu: Grad Koprivnica, francuska Udruga Prioriterre, Grad Wroclaw.

Područje implementacije: španjolska Energetska agencija La Ribera u Valenciji, Grad Koprivnica, francuska Udruga Prioriterre, Grad Wroclaw.
Ukupni budžet projekta: 137.736 €.
Razdoblje implementacije projekta: 1.9.2015. – 31.8.2018.
Ciljna skupina: učenici ukupno 15 osnovnih škola diljem zemalja partnera koji sudjeluju u projektu
Aktivnosti i očekivani rezultat:

• izrada tri školske rute za pojedinačnu školu čija je svrha promijeniti percepciju školaraca o gradskom prijevozu i promovirati promjene u dnevnim navikama koje se tiču prijevoza

• provođenje kampanja s ciljem jačanja svijesti o održivoj mobilnosti i smanjenja pretilosti u školama

• izrada Smjernica o zdravoj, sigurnoj i održivoj mobilnosti u školama

• e-Twinning aktivnosti: učenici koprivničkih osnovnih škola moći će izmjenjivati informacije vezane uz mobilnost sa školarcima osnovnih škola iz zemalja partnera putem e-Twinning platforme

Projekt Let’s move sufinanciran je sredstvima Europske unije kroz program ERASMUS + u iznosu od 100 %.