IEE projekt “CovenantCapaCity”


Objavljeno: 05.05.2013 — Pregledano: 49 puta

Projekt Covenant CapaCity  (www.covenant-capacity.eu)  –  podizanje kapaciteta lokalnih samouprava na polju borbe protiv klimatskih promjena financira Europska Unija kroz IEE program.

CILJEVI PROJEKTA:

  • Podizanje kapaciteta malih i srednje velikih JLS u borbi protiv klimatskih promjena
  • Izrada online edukacijskog programa u svrhu pomoći izrade akcijskih planova energetski održivog razvitka ( SEAP )
  • Motiviranje JLS za pristup Sporazumu gradonačelnika i izradu Akcijskih planova energetski održivog razvitka ( SEAP )

ŠTO OMOGUĆUJE Covenant CapaCity?

  • Pristup besplatnom edukacijskom programu
  • Pomoć članova konzorcija u izradi akcijskih planova energetski održivog razvitka
  • Umrežavanje sa članovima konzorcija
  • Jačanje vidljivosti organizacije

Koordinator projekta: ICLEI Europe

Partneri na projektu:  Grad Padova, Grad Burgas, Grad Koprivnica, Grad Malmo, ZSI, Sogesca, ActonEnergy, WWF Bugarska, WWF Poljska, Erkas, SOS Slovenija, CAN-F, REAC Kreta

Područje implementacije projekta: Italija, Švedska, Poljska, Francuska, Hrvatska, Estonija, Velika Britanija, Bugarska, Grčka

Ukupni budžet projekta iznosi 2.353.799,00 € od čega EU sufinancira 75% aktivnosti.

Period implementacije projekta: 01.06.2011 – 01.07.2014