ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE ŠKOLE „ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI“


Objavljeno: 27.03.2019 — Pregledano: 72 puta

NAZIV JAVNOG POZIVA/NATJEČAJA: Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvoza energije u zgradama javnog sektora“ „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Radovi energetske obnove uključuju povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjenu vanjske stolarije novom drvenom stolarijom, ugradnju ventilacije s rekuperacijom te ugradnju nove energetski učinkovite rasvjete u podrumskom dijelu zgrade. Postojeća zgrada izgrađena je 1908. Godine, trenutno je D energetskog razreda, a nakon energetske obnove, planirani razred je C. Provedenim projektom stvorit će se bolji uvjeti za odgojno – obrazovnu djelatnost kod djece, povećat će se kvaliteta, sigurnost i učinkovitost postojećih sustava.

Očekivane uštede: 53,67 % na energiji za hlađenje/grijanje.

Vodeći partner: Grad Koprivnica

Ukupna vrijednost projekta: 5.970.690,52 HRK

Odobreni %  sufinanciranja: 3.520.923,87 HRK

Ukupni iznos sufinanciranja: 3.520.923,87 HRK

Iznos vlastitih sredstava: 2.239.429,15 HRK

Trajanje projekta: 18.08.2019. – 18.08.2021.