Najčešća pitanja i odgovori


Zašto plaćamo komunalnu naknadu?

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih površina, održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja groblja i krematorija i javne rasvjete.

Tko se oslobađa plaćanja komunalne naknade?

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor odobrit će se korisnicima socijalnog programa Grada Koprivnice (za vrijeme dok im traje pravo na pomoć prema uvjetima propisanim tim programom) i stradalnicima Domovinskog rata, pod uvjetom da u stambenom prostoru stanuju sa svojom obitelji.

Pod kojim uvjetima se može ostvariti pomoć Grada Koprivnice za plaćanje troškova pohađanja dječjeg vrtića za dvoje djece iz iste obitelji?

Pomoć za podmirenje troškova pohađanja dječjeg vrtića može se priznati djeci koja ispunjavaju uvjete temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” br. 4/12.), što podrazumijeva utvrđivanje socio-ekonomskih prilika obitelji djeteta. Broj djece koja pohađaju dječji vrtić uzima se u obzir kao kriterij za smanjenje cijene pohađanja vrtića samo ukoliko su ispunjeni socio-ekonomski uvjeti za priznavanje prava na pomoć za podmirenje troškova pohađanja dječjeg vrtića.

Hoće li Grad Koprivnica i ove školske godine sufinancirati troškove prijevoza željeznicom za studente?

Grad Koprivnica će i u akademskoj 2013/2014. godini sufinancirati troškove polumjesečnih i mjesečnih karata za prijevoz redovitih studenata u željezničkom prometu, u visini 30% cijene.

Kada se raspisuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice?

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice raspisuje se svake godine sredinom rujna. Otvoren je mjesec dana i na raspisani Javni natječaj mogu se javiti studenti koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice u neprekinutom trajanju od najmanje dvije godine od objave natječaja, koji su redovni studenti na preddiplomskim i diplomskim studijima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Do kada se predaju potvrde o upisu u novu akademsku godinu za korisnike stipendija?
Potvrde o upisu u višu godinu studija/školovanja predaju se:
a) učenici do 30.09.
b) studenti do 31.10.

Koliko iznosi studentska stipendija?

Studentska stipendija iznosi 500,00 kn mjesečno i isplaćuje se za 11 mjeseci.