Poduzetničke zone s olakšicama za investitore


U gradu posluju tri industrijsko-poduzetničke zone: industrijska zona, zona Dravska i zona Radnička.

Industrijska zona obuhvaća „Podravkine“ tvornice Vegete, Dječje hrane, mesne industrija, „Belupo“ s novootvorenom tvornicom lijekova (najvećom greenfield investicijom u 2017. godini u RH) vrijednom više od  500mil kn, pivovaru „Carlsberg“ te dva velika trgovačka centra i manje logističke i špediterske kuće. U blizini se nalazi i veliko gradsko vodocrpilište, uz nju prolazi međunarodna željeznička pruga Rijeka – Budimpešta te gradska obilaznica. U neposrednoj blizini je zona Dravska.

Grad Koprivnica posjeduje 2 poduzetničke zone u potpunosti opremljene komunalnom infrastrukturom:

Poduzetnička zona Dravska nalazi se u vlasništvu Grada Koprivnice. Parcele su u potpunosti opremljene komunalnom infrastrukturom, a nalazi se s druge strane željezničke pruge i gradske obilaznice, bliže gradu. U njoj trenutno posluje 23 poduzetnika od kojih je trenutno najbrže rastući Hangar 18, informatička tvrtka koja proizvodi NOA mobitele. U zoni Dravska nalazi se i „Hartmann“ danska papirna industrija te izuzetno propulzivni poduzetnički inkubator s preko 30 poduzetnika u različitim fazama i različitim djelatnostima. Najbrže rastuće su tvrtke koje se bave proizvodnjom i prodajom hrane te IT tvrtke od kojih su neke proglašene za najperspektivnije startupove u Hrvatskoj pa i šire poput tvrtke Nanody koja proizvodi inovativne boje za tisak te tvrtke software developeri. Poduzetnički inkubator „Koprivnički poduzetnik“ http://www.inkubator.info/  je prepoznat i na nacionalnoj razini kao partner i nositelj brojnih projekata u poticanju poduzetništva i kreiranju pozitivne poduzetničke klime a samo u 2017. godini je za svoje klijente pripremio projekata u vrijednosti blizu 40 milijuna kuna (koji su odobreni, ne samo prijavljeni) koji se financiraju iz nacionalnih i EU fondova.

Poduzetnička zona Radnička nalazi se uz gradsku obilaznicu prema Osijeku i Podravskoj magistrali, također kroz nju prolazi željeznička pruga a trenutno je dominantna trgovačko uslužna djelatnost u dva velika trgovačka centra – Pevec i Supernova. U zoni Radnička također radi više od 20 tvrtki.

 


OLAKŠICE ZA INVESTITORE

 

1. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

U gradu Koprivnici nije uveden prirez.

2. KOMUNALNI DOPRINOS

Investitori (obveznici komunalnog doprinosa) koji grade građevine namijenjene za proizvodnu djelatnost a imaju sklopljen ugovor o kupnji ili pravu građenja s Gradom Koprivnica u poduzetničkim zonama koje oprema Grad Koprivnica, ostvaruju poticaj u visini 100 % jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Za izgradnju proizvodnih građevina komunalni doprinos obračunava se u vrijednosti 50% jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa, a pod proizvodnim građevinama  smatraju se proizvodni pogoni i prateće servisne i skladišne građevine isključivo kao prateći prostori građevinama osnovne proizvodne namjene.

Investitori koji grade građevine namijenjene uslužnoj i trgovačkoj djelatnosti koji imaju sklopljen ugovor o kupnji ili pravu građenja s Gradom Koprivnica u poduzetničkim zonama koje oprema Grad Koprivnica, ostvaruju poticaj u visini 50 % jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Investitori koji grade farme namijenjene za proizvodnu djelatnost ostvaruju poticaj u visini 100 % jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

3. KOMUNALNA NAKNADA

Pravne osobe sa sjedištem ili fizičke osobe s prebivalištem u Koprivnici, koji počinju s obavljanjem poduzetničke djelatnosti OSLOBAĐAJU SE plaćanja komunalne naknade i to:

100% umanjenja komunalne naknade u prvoj godini obavljanja djelatnosti,
75% umanjenja komunalne naknade u drugoj godini obavljanja djelatnosti,
50% umanjenja komunalne naknade u trećoj godini obavljanja djelatnosti,
25% umanjenja komunalne naknade u četvrtoj godini obavljanja djelatnosti,

Pravnim i fizičkim osobama koje imaju građevine i obavljaju djelatnost u poslovnim zonama koje oprema Grad umanjit će se komunalna naknada obračunata u skladu s Odlukom o komunalnoj naknadi za 50%.

POSEBNE OLAKŠICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM!

Osobe s invaliditetom koje počinju s obavljanjem poduzetničke djelatnosti radi samozapošljavanja, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade, kako slijedi:

a) 100 % umanjenja komunalne naknade u prve tri godine obavljanja djelatnosti,
b) 50 % umanjenja komunalne naknade od četvrte godine obavljanja djelatnosti i sve dok obavljaju navedenu djelatnost.

4. PRODAJNA CIJENA PARCELA U ZONAMA

Početna cijena u Radničkoj 200kn/m2.

Početna cijena u Dravskoj 130 kn/m2.

Ukoliko se jednokratno plaća po potpisu ugovora u roku od 30 dana ili u roku od 90 dana po odobrenju kredita od poslovne banke kupoprodajna cijena se umanjuje za 15 %.

Poduzetnicima koji kupuju parcele u poslovnim zonama omogućena je otplata iznosa za ugovorenu parcelu u obrocima do 4 godine, uz  poček  do 2 godine. Kod obročne otplate Kupoprodajnim ugovorom utvrđuje se iznos obroka (rata) u EUR-ima.

Kupoprodajna cijena dodatno se umanjuje ovisno o broju novozaposlenih djelatnika  i to:

  • 15 % do 5 novozaposlenih djelatnika,
  • 30 % za 6 do 10 novozaposlenih djelatnika,
  • 40 % za 11 do 20 novozaposlenih djelatnika,
  • 60 % za 21 do 50 novozaposlenih djelatnika,
  • 80 % za 51 do 100 novozaposlenih djelatnika,
  • 95 % za više od 100 novozaposlenih

Kupac se mora obvezati djelatnike zaposliti u roku godine dana od dana dobivanja uporabne dozvole za izgrađenu poslovnu građevinu te zadržati isti broj zaposlenih u periodu od 3 godine.

Najmanje 70 % novozaposlenih radnika mora biti sa prebivalištem na području Grada Koprivnice, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Grada Koprivnice, a prema evidenciji HZZ-a, Područni ured Križevci, Ispostava Koprivnica.

5. POTICAJI ZA GRADNJU PROIZVODNIH, PASIVNIH I NISKOENERGETSKIH GRAĐEVINA I FARMI

Investitori koji grade pasivne kuće ostvaruju poticaj u visini 100 % jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa, a koji grade niskoenergetske građevine ostvaruju poticaj u visini 50 % jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

6. POTICAJI ZA GRADNJU SOLARNIH SUSTAVA

Investitori koji grade solarne sustave, odnosno građevine za proizvodnju energije iz solarnih izvora, a koje su smještene na krovovima, odnosno na dijelovima postojećih građevina, ostvaruju poticaju u visini 4 kune po instaliranom vatu (W) snage.


Poslovna zona Dravska

Osnovni podaci

Površina zemljišta (ha) Broj parcela Minimalna parcela (m²) Maksimalna parcela (m²) Površina zemljišta slobodnog za prodaju Broj poduzetnika u    zoni Broj zaposlenih
37,8 1.500 15.000 13,2 ha 22 423

Cijena zemljišta u zoni 130,00 kn/m²

Zona je u potpunosti opremljena: plinom, strujom, vodom, kanalizacijom i telefonom.

Prometna povezanost – udaljenost od (u km)

Ceste Autoputa Željeznice Zračne luke Morske luke Riječna luka
0,1 31 0,5 90 275 230

AGENCIJA ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST – Poslovna zona Dravska


 

Poslovna zona Radnička

Osnovni podaci

Površina zemljišta (ha) Broj parcela Minimalna parcela (m²) Maksimalna parcela (m²) Površina zemljišta slobodnog za prodaju Broj poduzetnika u zoni Broj zaposlenih
40,57 2.000 Ovisi o dogovoru s investitorom 12 ha 6 277

Cijena zemljišta u zoni: 200,00  kn/m²

Zona je u potpunosti opremljena: plinom, strujom, vodom, kanalizacijom i telefonom.

Prometna povezanost – udaljenost od (u km)

Ceste Autoputa Željeznice Zračne luke Morske luke Riječna luka
0,1 32 0,1 90 275 230

AGENCIJA ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST – Poslovna zona Radnička


 

Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnim zonama «Dravska» i «Radnička» GGK 4/17, str. 116-118

Program olakšica investitorima u poduzetničkim zonama DRAVSKA i RADNIČKA, GGK 6/19.

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice, GGK 6/19.

 

Za sva pitanja kontaktirajte nas na:

Zdravko Punčikar, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove
email: gospodarstvo.financija@koprivnica.hr,
tel.: +385 48 279 551

Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika,
email: ksenija.ostriz@koprivnica.hr,
tel.: +385 48 279 555