Poduzetničke zone s olakšicama za investitore


U gradu posluju tri industrijsko-poduzetničke zone: industrijska zona, zona Dravska i zona Radnička.

Industrijska zona obuhvaća „Podravkine“ tvornice Vegete, Dječje hrane, mesne industrija, „Belupo“ s novootvorenom tvornicom lijekova (najvećom greenfield investicijom u 2017. godini u RH) vrijednom više od  500mil kn, pivovaru „Carlsberg“ te dva velika trgovačka centra i manje logističke i špediterske kuće. U blizini se nalazi i veliko gradsko vodocrpilište, uz nju prolazi međunarodna željeznička pruga Rijeka – Budimpešta te gradska obilaznica. U neposrednoj blizini je zona Dravska.

Grad Koprivnica posjeduje 2 poduzetničke zone u potpunosti opremljene komunalnom infrastrukturom:

Poduzetnička zona Dravska nalazi se u vlasništvu Grada Koprivnice. Parcele su u potpunosti opremljene komunalnom infrastrukturom, a nalazi se s druge strane željezničke pruge i gradske obilaznice, bliže gradu. U njoj trenutno posluje 23 poduzetnika od kojih je trenutno najbrže rastući Hangar 18, informatička tvrtka koja proizvodi NOA mobitele. U zoni Dravska nalazi se i „Hartmann“ danska papirna industrija te izuzetno propulzivni poduzetnički inkubator s preko 30 poduzetnika u različitim fazama i različitim djelatnostima. Najbrže rastuće su tvrtke koje se bave proizvodnjom i prodajom hrane te IT tvrtke od kojih su neke proglašene za najperspektivnije startupove u Hrvatskoj pa i šire poput tvrtke Nanody koja proizvodi inovativne boje za tisak te tvrtke software developeri. Poduzetnički inkubator „Koprivnički poduzetnik“ http://www.inkubator.info/  je prepoznat i na nacionalnoj razini kao partner i nositelj brojnih projekata u poticanju poduzetništva i kreiranju pozitivne poduzetničke klime a samo u 2017. godini je za svoje klijente pripremio projekata u vrijednosti blizu 40 milijuna kuna (koji su odobreni, ne samo prijavljeni) koji se financiraju iz nacionalnih i EU fondova.

Poduzetnička zona Radnička nalazi se uz gradsku obilaznicu prema Osijeku i Podravskoj magistrali, također kroz nju prolazi željeznička pruga a trenutno je dominantna trgovačko uslužna djelatnost u dva velika trgovačka centra – Pevec i Supernova. U zoni Radnička također radi više od 20 tvrtki.

 


OLAKŠICE ZA INVESTITORE

1.PRIREZ POREZU NA DOHODAK

U gradu Koprivnici nije uveden prirez.

2. KOMUNALNI DOPRINOS

Za gradnju poslovnog objekta umanjuje se plaćanje obaveze komunalnog  doprinosa   u poduzetničkoj zoni DRAVSKA  

 1. 100% za male i mikro poduzetnike
 2. 75% za srednje poduzetnike
 3. 50% za velike poduzetnike

Poduzetničkoj zoni RADNIČKA

 1. 75% za male i mikro poduzetnike
 2. 50% za srednje poduzetnike
 3. 25% za velike poduzetnike

Dodatne pogodnosti za obje zone

 1. Mogućnost plaćanja jednokratno bez odgode – dodatni popust od 25%
 2. Mogućnost plaćanja obročno na 24 mjeseca, plaćanje u jednakim ratama, uz prvu ratu od najmanje 25%

Za izgradnju proizvodnih građevina jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 75% za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa, a pod proizvodnim građevinama  smatraju se proizvodni pogoni i prateće servisne i skladišne građevine isključivo kao prateći prostori građevinama osnovne proizvodne namjene.

Investitori koji grade farme namijenjene za proizvodnu djelatnost ostvaruju poticaj u visini 100 % jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

3. KOMUNALNA NAKNADA

Pravne osobe sa sjedištem ili fizičke osobe s prebivalištem u Koprivnici, koji počinju s obavljanjem poduzetničke djelatnosti OSLOBAĐAJU SE plaćanja komunalne naknade i to:

 1. 100% umanjenja komunalne naknade u prvoj godini obavljanja djelatnosti,
 2. 75% umanjenja komunalne naknade u drugoj godini obavljanja djelatnosti,
 3. 50% umanjenja komunalne naknade u trećoj godini obavljanja djelatnosti,
 4. 25% umanjenja komunalne naknade u četvrtoj godini obavljanja djelatnosti,

Pravnim i fizičkim osobama koje imaju građevine i obavljaju djelatnost u poslovnim zonama koje oprema Grad umanjit će se komunalna naknada obračunata u skladu s Odlukom o komunalnoj naknadi za 50%. Umanjenje se NE odnosi na poduzetnike koji obavljaju  trgovačku djelatnost.

POSEBNE OLAKŠICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM!

Osobe s invaliditetom koje počinju s obavljanjem poduzetničke djelatnosti radi samozapošljavanja, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade, kako slijedi:

 1. 100 % umanjenja komunalne naknade u prve tri godine obavljanja djelatnosti,
 2. 50 % umanjenja komunalne naknade od četvrte godine obavljanja djelatnosti i sve dok obavljaju navedenu djelatnost.

4. PRODAJNA CIJENA PARCELA U ZONAMA

Početna cijena u Radničkoj 200 kn/m2.

Početna cijena u Dravskoj 130 kn/m2.

Ukoliko se jednokratno plaća po potpisu ugovora u roku od 30 dana ili u roku od 90 dana po odobrenju kredita od poslovne banke kupoprodajna cijena se umanjuje za 15 %.

Poduzetnicima koji kupuju parcele u poslovnim zonama omogućena je otplata iznosa za ugovorenu parcelu u obrocima do 4 godine, uz  poček  do 2 godine. Kod obročne otplate Kupoprodajnim ugovorom utvrđuje se iznos obroka (rata) u EUR-ima.

Kupoprodajna cijena dodatno se umanjuje ovisno o broju novozaposlenih djelatnika i to:

 1. 15 % do 5 novozaposlenih djelatnika,
 2. 30 % za 6 do 10 novozaposlenih djelatnika,
 3. 40 % za 11 do 20 novozaposlenih djelatnika,
 4. 60 % za 21 do 50 novozaposlenih djelatnika,
 5. 80 % za 51 do 100 novozaposlenih djelatnika,
 6. 95 % za više od 100 novozaposlenih

Kupac se mora obvezati djelatnike zaposliti u roku godine dana od dana dobivanja uporabne dozvole za izgrađenu poslovnu građevinu te zadržati isti broj zaposlenih u periodu od 3 godine.

Najmanje 70 % novozaposlenih radnika mora biti sa prebivalištem na području Grada Koprivnice, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Grada Koprivnice, a prema evidenciji HZZ-a, Područni ured Križevci, Ispostava Koprivnica.

5. PRAVO GRAĐENJA

Pravo građenja u poduzetničkim zonama DRAVSKA  i RADNIČKA:

 • osniva se na vrijeme od 25 godina
 • godišnja naknada od 1,00 kn/m2 za prvih 48 mjeseci
 • nakon isteka 48 mjeseci od zaključenja ugovora godišnja naknada u

DRAVSKOJ    3,00 kn/m2

RADNIČKOJ  5,00  kn/m2

 • Otkup zemljišta poduzetnička zona DRAVSKA
  Umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskog objekta:a) umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 100% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)
  b) umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 75% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)
  c) umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 50% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)
 • Otkup zemljišta poduzetnička zona RADNIČKA
  Umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskih objekta:a) umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 50% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)
  b) umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 25% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)
  c) umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 10% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)

6.  POTICAJI ZA GRADNJU PROIZVODNIH, PASIVNIH I NISKOENERGETSKIH GRAĐEVINA I FARMI

Investitori koji grade pasivne kuće ostvaruju poticaj u visini 100 % jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa, a koji grade niskoenergetske građevine ostvaruju poticaj u visini 50 % jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

7. POTICAJI ZA GRADNJU SOLARNIH SUSTAVA

Investitori koji grade solarne sustave, odnosno građevine za proizvodnju energije iz solarnih izvora, a koje su smještene na krovovima, odnosno na dijelovima postojećih građevina, ostvaruju poticaju u visini 4 kune po instaliranom vatu (W) snage.


Poslovna zona Dravska

Osnovni podaci

Površina zemljišta (ha) Broj parcela Minimalna parcela (m²) Maksimalna parcela (m²) Površina zemljišta slobodnog za prodaju Broj poduzetnika u    zoni Broj zaposlenih
37,8 1.500 15.000 12,26 ha 24 426

Cijena zemljišta u zoni 130,00 kn/m²

Pravo građenja do 48 mjeseci od potpisa ugovora 1 kn/m².

Pravo građenja nakon 48 mjeseci 3 kn/m².

Zona je u potpunosti opremljena: plinom, strujom, vodom, kanalizacijom i telefonom.

Prometna povezanost – udaljenost od (u km)

Ceste Autoputa Željeznice Zračne luke Morske luke Riječna luka
0,1 31 0,5 90 275 230

Poslovna zona Dravska

Poslovna zona Radnička

Osnovni podaci

Površina zemljišta (ha) Broj parcela Minimalna parcela (m²) Maksimalna parcela (m²) Površina zemljišta slobodnog za prodaju Broj poduzetnika u zoni Broj zaposlenih
40,57 2.000 Ovisi o dogovoru s investitorom 12 ha 6 277

Cijena zemljišta u zoni: 200,00  kn/m²

Pravo građenja do 48 mjeseci od potpisa ugovora 1 kn/m².

Pravo građenja nakon 48 mjeseci 5 kn/m².

Zona je u potpunosti opremljena: plinom, strujom, vodom, kanalizacijom i telefonom.

Prometna povezanost – udaljenost od (u km)

Ceste Autoputa Željeznice Zračne luke Morske luke Riječna luka
0,1 32 0,1 90 275 230

Poslovna zona Radnička

 • Odluka o građevinskom zemljištu u poduzetničkim zonama «Dravska» i «Radnička», GGK 6/19.
 • Program olakšica investitorima u poduzetničkim zonama DRAVSKA i RADNIČKA, GGK 6/19.
 • Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice, GGK 6/19.

Za sva pitanja kontaktirajte nas na:
Zdravko Punčikar, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove
email: gospodarstvo.financija@koprivnica.hr,
tel.: +385 48 279 551

Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika,
email: ksenija.ostriz@koprivnica.hr,
tel.: +385 48 279 555