KOMPARATIVNA TJEDNA ANALIZA: Dubai – Koprivnica


Objavljeno: 08.03.2017 — Pregledano: 197 puta

WCCD u fokus svoje analize stavlja grad Dubai, grad sa najviše stanovnika (broj stanovnika prelazi brojku od 2,3 mil.) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i jedan od najbogatijih gradova na svijetu. Kao glavni grad istoimenog emirata, Dubai zajedno sa šest ostalih emirata tvori Ujedinjene Arapske Emirate i grad je budućnosti i brzog napretka, zahvaljujući izvorima nafte u okolici. Iako je grad nastao na proizvodnji nafte, ona sada sudjeluje sa samo 4 % u ukupnom nacionalnom dohotku, koji iznosi preko 45 milijardi $. Danas je Dubai turistički grad za svjetsku elitu i nosi naziv „grada u oblacima“. Ovaj epitet zaslužio je modernom arhitekturom koja je sve više prisutna u gradu. Burj Khalifa naziv je najvećeg nebodera u Dubaiju te ujedno i naziv najveće građevine na svijetu. Osim najvećeg nebodera, Dubai se može pohvaliti i najvećim trgovačkim centrom i najvećom fontanom na svijetu. Sve navedene karakteristike razlog su sve većeg broja godišnjih posjetitelja u grad. Prema podacima Ministarstva za turizam Dubaija, u 2016. godini broj turista koji je posjetio grad prelazi brojku od 14,9 milijuna posjetitelja.

S obzirom na velik broj turista koji godišnje posjećuju grad, zanimljiv je podatak da je stopa kriminala ekstremno niska, tj. praktično ona iznosi 0%. Prema podacima WCCD-a, broj policijskih službenika na 100.000 stanovnika u Dubaiju iznosi 820,5. Usporedimo li taj broj sa gradom Koprivnica, broj je veći za više od 100%. U Koprivnici na 100.000 stanovnika djeluje 123,09 policajaca.

Posljednjih deset godina, Dubai je napravio značajne investicije u ICT infrastrukturu što je rezultiralo prevalencijom pametnih telefona i odrazilo se na veliki broj mobilnih linija u gradu. Prema podacima WCCD-a, broj mobilnih telefonskih linija na 100.000 stanovnika iznosi 276.321, dok za razliku od Dubaija, broj mobilnih linija u gradu Koprivnici iznosi 36.074,76. Porast uporabe pametnih telefona, doveo je do porasta internetskih priključaka u gradu Dubaiju. Broj internetskih priključaka u gradu iznosi 21.181,30/100.000 stanovnika. U gradu Koprivnici, prema podacima HAKOM-a, broj internetskih priključaka je 39.854/100.000 stanovnika. Od 2000. godine, grad Dubai intenzivno radi na uspostavljanju „e-government“ odjela koji za svrhu ima transformirati sve vladine usluge u e-usluge. Kao rezultat rada odjela, većina vladinih usluga sada su dostupne „online“. S obzirom na porast tehnologije i uporabe mobilnih uređaja, Dubai ima viziju sve e-usluge pretvoriti u m-usluge. Pod M-uslugama podrazumijeva se pristup svim informacijama i uslugama koje grad nudi putem mobilnih uređaja. Policija u Dubaiju već koristi m-usluge u za svoje potrebe, a SMS obavijest koriste sve vladine institucije kako bi obavijestile svoje klijente i stranke o statusu rješavanja njihovih postupaka.


Inicijativa „Smart Dubai“ pokrenuta je 2014. godine u svrhu osnaživanja i promicanja učinkovitog i sigurnog doživljaja grada za stanovnike i posjetitelje grada. Jedna od „smart city“ inicijativa je i mjerenje sreće i zadovoljstva građana i posjetitelja grada. Radi se o inicijativi za mjerenje sreće na iskustvo koje posjetitelji i građani dobivaju preko inovacije koje uvodi javni i privatni sektor. Uređaji za mjerenje uspostavljeni su na web stranicama kao i na određenim lokacijama u gradu.

Grad Dubai ubrzava svoje planove za stvaranje održivog i ekološki urbanog krajolika. Uvodi različite mjere kako bi grad postao energetski učinkovitiji, uključujući instalaciju inteligentnih parkirnih sustava, LED prometnu rasvjetu i uvođenje električnih vozila i infrastrukturu za njihovo punjenje. S uvođenjem električnih vozila Dubai je započeo u 2015. godini. Zanimljiva je informacija kako grad radi na održivom i ekološki urbanom krajoliku, a ne brine previše o biciklistima koji cirkuliraju gradom. Prema analizi WCCD-a, broj biciklističkih staza u Dubaiju je svega 6,53 km/100.000 stanovnika, dok grad Koprivnica raspolaže sa 226,74 km biciklističkih staza/100.000 stanovnika.

Dubaiju je 2017. godine dodijeljeno pravo da bude domaćin izložbe World Expo 2020. i to na temu “Povezivanje umova, stvaranje budućnosti”. Zanimljiv je podatak kako će na spomenutoj izložbi biti predstavljene „pametne palme“. Ovi uređaji mogu se koristiti za uređenje javnih prostora te naravno kao mjesto za odmor, gdje se može surfati internetom. Također djeluju kao turistička atrakcija, a osim što su ekološke, korisne su i za povećanje javne sigurnosti. Na svaku se palmu ugrađuje nadzorna sigurnosna kamera koja može koristiti gradskoj vlasti. Preko web stranice, tvrtke mogu dobivati podatke o broju korisnika interneta i uređaja koji se pune na palmama.

I Grad Koprivnica kontinuirano radi na uvođenju inovacija u grad, što potvrđuje i podatak da su u gradu Koprivnici postavljene „pametne klupe“ i trenutno je u realizaciji izgradnja „pametne ulice“. U „pametnoj ulici“ će se instaliranjem smart city tehnologije prvenstveno povećati standard komunalne opremljenosti, a neke od usluga koje će koristiti građanima su senzori za parkiralištu kako bi građani u svakom trenu mogli vidjeti koliko i gdje ima slobodnih parkirnih mjesta, kao i senzori koji će obavještavati vozače kada se netko približava zebri. Ovim pothvatom neće se samo doprinijeti uvođenju inovacija, već će se povećati sigurnost posjetitelja i građana Koprivnice.

Ostali indikatori koji su uzeti u obzir tjedne analize WCCD-a:

Br. Mjerljivi pokazatelj Rezultat – KOPRIVNICA Rezultat – DUBAI
1. Broj mobilnih telefonskih linija na 100.000 stanovnika 36.074,76/100.000 stan 276.321,00/100.000 stan.
2. Broj internet priključaka na 100.000 stanovnika 50.628,4/100.000 stan. 21.181,30/100.000 stan.
3. Broj poduzeća u gradu na 100.000 stanovnika 1.626,07/100.000 stan. 6.031 /100.000 stan.
4. Broj ljudi sa visokom stručnom spremom na 100.000 stanovnika 15.875,23/ 100.000 stan. 28.294,00/100.000 stan.
5. Postotak stanovništva zaposlen na puno radno vrijeme 51,51% 69%
6. Broj zračnih odredišta – letova (zračne luke 2 sata od grada) 39.854 letova/godini 296.611,00 letova/godini