KOMPARATIVNA TJEDNA ANALIZA: Amsterdam – Koprivnica  


Objavljeno: 10.01.2017 — Pregledano: 130 puta

WCCD je novu tjednu analizu radio na primjeru grada Amsterdama – najpopularnijeg grada mladih, ali i jednog od najposjećenijih gradova u svijetu. Amsterdam godišnje posjeti oko 3,5 milijuna turista i upravo je dobra zračna povezanost ključan faktor povezanosti grada sa ostalim dijelovima svijeta.

Grad se pretvorio u internacionalno zanimljiv grad za investitore koji su prepoznali prednost amsterdamskog aerodroma. Amsterdam Schiphol aerodrom ne privlači samo posjetitelje, već i investitore i nove tvrtke koje godišnje na području grada rastu velikom brzinom – okvirno oko 120 internacionalnih tvrtki godišnje otvara svoje nove urede u gradu. Bitno je napomenuti kako je cijeli sustav digitaliziran i kako grad konstantno radi na inovacijama koje privlače sve više turista. Također, na aerodromu je zaposleno više od 65.000 ljudi raspoređenih u 500 tvrtki koje su smještene na navedenom aerodromu. Odlična zračna povezanost, inovativnost i digitalizacija cijelog sustava čini grad globalnim urbanim centrom za turiste i ulagače.


U odnosu na grad Koprivnicu, jako je teško usporediti ovakav način funkcioniranja grada i privlačenja investitora. Prvenstveno ne možemo u usporedbu uzeti ni veličinu grada, ni broj posjetitelja i turista, kao ni činjenicu da Koprivnica nema svoju zračnu luku čime bi bila pristupačnija ne samo posjetiteljima, nego i ulagačima.

Poveznica u ovoj analizi između grada Koprivnice i Amsterdama je tendencija investiranja u urbanu mobilnost. Što se tiče javnog prijevoza (tramvaja, vlakova, podzemne, buseva..), nismo u istom položaju sa Amsterdamom, dok smo s druge strane u biciklističkom prometu konkurentni. Amsterdam i Koprivnica su jednako kvalitetni za pješake i bicikliste koji koriste javni prijevoz. Grad Koprivnica ima dugogodišnju tradiciju biciklističkog prometa i najviše kilometara biciklističke infrastrukture/po broju stanovnika u Republici Hrvatskoj. Analizom WCCD-a, ustvrdili smo da u ovom mjerljivom indikatoru imamo ponajbolje rezultate u odnosu na neke europske (Cambridge, Porto, Zagreb..), ali i svjetske gradove (Los Angeles, Toronto, San Diego..).

Bicikl je zaštitni znak grada Koprivnice, ali i Amsterdama – gotovo 27% svih putovanja u Amsterdamu odvija se biciklima. Već je poznato na koji način Koprivnica ima razvijen sustav javnih bicikala, ali treba spomenuti sustav upravljanja javnim biciklima u Amsterdamu. Zanimljiv je podatak da u Amsterdamu svaki dan 490.000 bicikala prijeđe oko dva milijuna kilometara. Na 5 lokacija u gradu postavljene su stanice za iznajmljivanje bicikala, a građani uslugu vožnje plaćaju, za razliku od Koprivnice gdje građani besplatno mogu koristiti vožnju javnim biciklom. U Amsterdamu je sustav plaćanja strukturiran na način da će te platiti jeftiniji najam ako bicikl posudite na dulji period, a ne samo na jedan dan. To je također jedan od načina kako građane potaknuti na veću aktivnost i korištenje javnih gradskih bicikala.

U analizi je u obzir uzeto još nekoliko indikatora, a vrijedno je spomenuti one u kojima je razlika između ova dva grada vrlo mala. Jedan od takvih indikatora je postotak nezaposlenosti u gradu, koji u Amsterdamu iznosi 9% (2014.), dok u Koprivnici postotak iznosi 10,37% (2016.). Također, u ovo doba digitalizacije, dostupnost interneta čini veliku ulogu u funkcioniranju društva. Grad Koprivnica na 100.000 stanovnika ima više internetskih priključaka od Amsterdama – točnije, u Koprivnici više od 50% stanovništva ima internetski priključak (15.875,23/100.000 stan.), dok isti indikator za Amsterdam iznosi nešto manje – 49.642/100.000 stan.

Ostali indikatori koji su uzeti u obzir tjedne analize WCCD-a:

Br. Mjerljivi pokazatelj Rezultat – KOPRIVNICA Rezultat – AMSTERDAM
1. Kilometri javnog prijevoza (velikog kapaciteta – podzemna, vlakovi..) na 100.000 stanovnika 0 km/100.000 stan. 14,42 km/100.000 stan.
2. Kilometri javnog prijevoza (manjeg kapaciteta –busevi, tramvaji..) na 100.000 stanovnika 25,91 km /100.000 stan. 26,26 km/100.000 stan.
3. Kilometri biciklističkih staza na 100.000 stanovnika 226.74 km/100 000 stan. 76 km/100.000 stan.
4. Prosječna životna dob građana 77,2 godine 80,2 godine
5. Stopa nezaposlenosti u gradu 10,37% 9%
6. Broj tvrtki (poduzetnika) na 100.000 stanovnika u gradu 1.626,07/100.000 stan. 9.879/100.000 stan.
7. Broj internet priključaka u gradu na 100.000 stanovnika 50.628,4/100.000 stan. 49.642/100.000 stan.
8. Broj visokoobrazovanih građana na 100.000 stanovnika 15.875,23/100.000 stan 31.600/100.000 stan.
9. Broj novih patenata u gradu u godini dana 0/100.000 stan. 42/100.000 stan.