Koje indikatore nismo isporučili i zašto?


Objavljeno: 07.12.2016 — Pregledano: 104 puta

Grad Koprivnica isporučio je certifikacijskoj komisiji na uvid 46 obaveznih i 48 neobaveznih indikatora čime je osvojio najviši nivo certifikacije – Platinum. Nismo bili u mogućnosti isporučiti 6 pokazatelja. Tih 6 pokazatelja su redom: broj prekida električne energije, kao i duljina trajanja prekida električne energije, zatim mjerenje razine buke u gradu te omjer slobodnih poslova i slobodnih stanova u gradu Koprivnici. Također, nismo bili u mogućnosti isporučiti podatak o postotku radnika koji putuju na posao javnim prijevozom ili nekom drugom vrstom prijevoza (a da nije osobni automobil). Posljednji indikator koji nismo isporučili je postotak promjene 5 taksonomskih skupina na području grada Koprivnice. Naime, iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu poručili su da postotak promjene nije moguće izračunati s obzirom da nisu provedena istraživanja za početno stanje bioraznolikosti na području grada Koprivnice. Preporuka Agencije je da se izvrše detaljnija istraživanja bioraznolikosti vrsta (inverntarizacija) ciljanih taksonomskih skupina (vaskularna flora, ptice, leptiri i dvije skupine po izboru) na području grada Koprivnice.

Kod područja okoliša, došli smo do problema da nismo bili u mogućnosti isporučiti podatke vezane uz emisije stakleničkih plinova, buke, ozona i ostalih plinova. Razlog tome je što grad Koprivnica nije u Programu mjerenja razine onečišćenosti u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka.  Isporučili smo podatke na nacionalnoj i regionalnoj razini koji su nam bili dostupni.

  • GKP Komunalac pisao je prijedlog u Javno savjetovanje o navedenom Programu, gdje smo tražili da se provedu dodatna mjerenja. Prijedlog je odbijen iz razloga što u našoj zoni postoje dvije ruralne pozadinske postaje sa širokim opsegom mjerenja. Postaja je podosta udaljena od Koprivnice i takvi podaci ne mogu se uzeti kao pouzdani za analizu kod verifikatorske kontrole. Upravo radi toga, Grad radi na uspostavljanju alternativne solucije, tj. postavljanje mjernih uređaja u gradu na određenim frekventnim mjestima gdje bi se uspjeli postaviti mjerači koji bi mjerili one čestice i plinove u zraku koji su potrebni da se druge godine isporuče navedeni indikatori. Također, ovi mjerači služili bi ne samo za dostavu ovih indikatora, već bi uvelike utjecali na kvalitetu života građana Koprivnice, jer bi građani znali koliko je njihov grad pod utjecajem buke, ozona, emisije stakleničkih plinova i ostalih štetnih plinova, a takvi objektivno prikupljeni podaci čine podlogu za donošenje odluka glede planiranja i razvoja infrastrukture, prometa i slično.