Umjetnička škola Fortunat Pintarić


large_1285763935skola

ravnatelj: Ariana Šandl, prof.
adresa: Svilarska 12, 48000 Koprivnica
tel: 048/623-356
fax: 048/626-235
e-mail: ravnatelj@glazbena.com
web: www.umjetnicka.net

Školski odbor:

  1. Albert Vučinović, ispred učiteljskog vijeća
  2. Matija Kučić, ispred učiteljskog vijeća
  3. Dalibor Grubačević, ispred vijeća roditelja
  4. Zoran Gošek, ispred osnivača
  5. Sanja Ciber, ispred osnivača
  6. Vjekoslav Robotić, ispred osnivača
  7. Klaudija Jurčec, ispred vijeća radnika