Srednje škole


Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica

ravnatelj: Vjekoslav Robotić
adresa: Željka Selingera 3a, 48000 Koprivnica
tel: 048/279 801
fax: 048/279 817
e-mail: gimnazija-fran-galovic@kc.t-com.hr
web: www.gimnazija-fgalovic.hr

Srednja škola Koprivnica

large_1285763463p9219401

ravnatelj: mr.sc. Manuela Gregurić, dipl.oec.
adresa: Trg slobode 7, 48000 Koprivnica
tel: 048/623 760
fax: 048/623-760
e-mail: srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr
web: ss-koprivnica.skole.hr

Obrtnička škola Koprivnica

ravnatelj:  Zlatko Martić
adresa: Trg slobode 7, 48000 Koprivnica
tel: 048/621 083
fax: 048/624 245
e-mail: ured@ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr
web: www.ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr