Program javnih potreba u području pretškolskog odgoja i obrazovanja


Programom javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice, te obim, način i dinamika financiranja tih potreba  iz Proračuna Grada Koprivnice.

  • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.
  • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za  2018. godinu; GGK 4/17.6/18.11/18.
  • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2017. godinu; GGK 6/16.3/17.