Program javnih potreba u obrazovanju


Programom javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice utvrđuju se potrebe sustava obrazovanja (osnovni i srednji odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje te cjeloživotno učenje) u Gradu Koprivnici.

  • Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.
  • Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 4/17.6/18.11/18.
  • Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2017. godinu; GGK 6/16.1/17.3/17.