Osnovne škole


OŠ “ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI”

large_12342728698_os_antun_nemcic

ravnateljica: Gordana Gazdić Buhanec
adresa: Školska 5, 48000 Koprivnica
tel: 048/622-172, 048/621-158
fax: 048/622-172
e-mail: ang@os-angostovinski-kc.skole.hr
web: www.osang-kc.hr

 Školski odbor:

 1. Danijel Balaško, ispred učiteljskog vijeća
 2. Danijela Šimek, ispred učiteljskog vijeća
 3. Tomislav Jelić, ispred vijeća roditelja
 4. Ida Šipek, ispred osnivača
 5. Maja Marković, ispred osnivača
 6. Marinela Ivanček, ispred osnivača
 7. Goran Višak, ispred vijeća radnika

OŠ “BRAĆA RADIĆ”

ravnatelj: Krešo Grgac
adresa: Miklinovec 6a, 48000 Koprivnica
tel: 048/220 448, 048/642-025
fax: 048/642-026
e-mail: ured@os-braca-radic-koprivnica.skole.hr
web: os-braca-radic-koprivnica.skole.hr

Školski odbor:

 1. Josip Pankarić, ispred učiteljskog vijeća
 2. Renata Balažinec, ispred učiteljskog vijeća
 3. Dijana Franjo-Čordaš, ispred vijeća roditelja
 4. Tomislav Golubić, ispred osnivača
 5. Nataša Tetec, ispred osnivača
 6. Vesna Peršić Kovač, ispred osnivača
 7. Kristina Bunić Lovrek, ispred vijeća radnika

OŠ “ĐURO ESTER”

large_1285763425p9219448

ravnateljica: Sanja Prelogović
adresa: Trg slobode 5, 48000 Koprivnica
tel: 048/623-433
fax: 048/625-842
e-mail: ured@os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr
web: os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr

Školski odbor:

 1. Saša Špoljarić, ispred učiteljskog vijeća
 2. Mihael Kivač, ispred učiteljskog vijeća
 3. Spomenka Nemec, ispred vijeća roditelja
 4. Anica Desnica, ispred osnivača
 5. Maja Raščanec, ispred osnivača
 6. Emina Klasić-Dolenec, ispred osnivača
 7. Ivan Piskač, ispred vijeća radnika

COOR PODRAVSKO SUNCE

large_1285764257coor4

ravnatelj:  Radmila Popović
adresa: Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica
tel: 048/240-341
fax: 048/240-348
e-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr
web: www.podravsko-sunce.hr

Školski odbor:

 1. Luka Femec, ispred učiteljskog vijeća
 2. Mirjana Šimek, ispred učiteljskog vijeća
 3. Ana-Marija Petran, ispred vijeća roditelja
 4. Nevenka Fuchs, ispred osnivača
 5. Ksenija Kraljic Babić, ispred osnivača
 6. Kristijan Ujlaki, ispred osnivača
 7. Alen Stipić, ispred vijeća radnika