Sveučilište Sjever


medijsko_sveučilište

RR

Rektor:  Dr.sc. Marin Milković
Glavni tajnik sveučilišta:  Ivana Bagarić Peroš, dipl.iur
adresa: Sjedište: Trg Žarka Dolinara 1
48000 Koprivnica
Tajništvo: 048/499 923
E-mail: tajnistvo.kc@unin.hr
Referada: E-mail: referada.kc1@unin.hr
 web: www.unin.hr