Dječji vrtići


Dječji vrtić “Tratinčica”

ravnateljica:  Ida Šipek, diplomirana psihologinja
adresa: Trg podravskih heroja 7, 48000 Koprivnica
tel: 048/621-358
fax: 048/
e-mail: djecji.vrtic.tratincica@kc.t-com.hr
web: www.tratincica.hr

Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica samostalna je javna ustanova za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godinu dana do polaska u školu.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Grad Koprivnica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica”
1. Petra Rožmarić, ispred osnivača
2. Stjepan Lončar, ispred osnivača
3. Denis Dušić, ispred osnivača
4. Ana Prentašić, iz redova roditelja
5. Adrijana Gajski, iz redova zaposlenika

 

Dječji vrtić „Smiješak“

ravnateljica: Eva Trošelj, diplomirana odgojiteljica
adresa: Starogradska ulica 22, 48000 Koprivnica
tel: 048/621-620
fax: 048/295-769
e-mail: dvsmijesak@gmail.com
web: www.vrtic-smijesak.com

Dječji vrtić “Smiješak” Koprivnica započeo je svoj rad i djelovanje 1. rujna 1998. godine kao prvi privatni vrtić u gradu Koprivnica.  Odgojno – obrazovne aktivnosti provode se s djecom od 3 godine života do polaska u školu.

 

Dječji vrtić Sv. Josip – Podružnica Koprivnica

voditeljica podružnice: Svjetlana Šimić, s. Marina
adresa: Đure Basaričeka 15, 48000 Koprivnica
tel: 048/621 612
fax: 048/621 612
e-mail:  d.v.sv.josipa@kc.t-com.hr
web:  www.vrtic.kblj.hr

Osnivač je Družba Kćeri Božje ljubavi, Provincija Božje providnosti sa sjedištem u Novoj vesi 16, Zagreb.
Dječji vrtić svetog Josipa organizira i provodi programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece rane i predškolske dobi od navršenih dvije i pol godine života do polaska u školu.

 

Dječji vrtić „Igra“

ravnateljica: Gabrijela Golub, prof.
adresa: Kneza Domagoja 93, 48000 Koprivnica
tel: 048/864-166
fax: 048/864-166
e-mail: djecji.vrtic.igra@gmail.com
web:  www.vrticigra.hr

Dječji vrtić IGRA je privatni vrtić koji provodi odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi.


Vrtići i obrti za čuvanje djece – kontakti