Važni telefonski brojevi


Autobusni kolodvor 060 305 040
Željeznički kolodvor 060 333 444
Centar za obavješćivanje 112
Dom za starije i nemoćne 250-200
Državni inspektorat 221-850
Bolnica i Dom zdravlja 251-000
Gradska uprava 279-555
HAK – Služba pomoći na cesti 1987
HEP Elektra 654-000
Hitna medicinska pomoć 94
HP središte pošta Koprivnica 072 303304
Komunalac 251-833
Komunalno redarstvo 654-850
654-851
(7-15 sati)
Komunalno redarstvo 098 249 289
(0 – 24 sata)
098 952 5137
(0 – 24 sata)
Prometni redar 654 844
098 952 5117
Koprivničko-križevačka županija 658-111
Poduzeće za ceste 644-053
Policija 192
Policijska postaja – centrala 656-411
Porezna uprava 289-555
Taxi služba 098 211 342
Taxi služba Sunce 099 22-090-44; 099 22-090-45
Taxi služba Cammeo 048 330 040
Turistička zajednica 621-433
Vatrogasci 93
Veterinarska stanica (dežurstvo) 098 935 2403, 098 696 879
Zavod za javno zdravstvo 655-110