Svi gradonačelnici Grada Koprivnice


vinko spicko

VINKO ŠPIČKO, ing.građ., gradonačelnik Grada Koprivnice 1993.-1997.


mladen godek

MLADEN GODEK, dipl.iur., gradonačelnik Grada Koprivnice 1997-1999.


josip betlehem

JOSIP BETLEHEM, dipl.oec., gradonačelnik Grada Koprivnice 1999.-2000.


drazen sacer

DRAŽEN SAČER, dr.med., gradonačelnik Grada Koprivnice  2000.-.2001.


zvonimir mrsic

ZVONIMIR MRŠIĆ, prof., gradonačelnik Grada Koprivnice  2001.-.2012.


vesna zeljeznjak

VESNA ŽELJEŽNJAK, dipl.oec., obnašateljica dužnosti gradonačelnika zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice  2012.- 2013., gradonačelnica Grada Koprivnice od 2013. – 2016.


 

malaMIŠEL JAKŠIĆ, dipl.oec., zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice  2016.-2017., gradonačelnik Grada Koprivnice od 2017.