Statistički podaci


Geografski podaci:
g.š. 46° 09´ 40” N
g.d. 16° 50´ 14” E
n.v. 149 m
gustoća naseljenosti 326 st/km²

Grad Koprivnica je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća područja naselja Koprivnica, Bakovčice, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec.

ukupna površina: 91,05 km²
ukupan broj stanovnika: 30 854
Bakovčica 321
Draganovec 506
Herešin 728
Jagnjedovec 344
Koprivnica 23 955
Kunovec Breg 641
Reka 1507
Starigrad 2386
Štaglinec 466
struktura stanovništva: 14609 žene, 16245 muškarci
radno sposobno stanovništvo: 21343
prosječna starost: 40,9
narodnosni sastav stanovništva:
Hrvati 96,20%
Ostali:
Srbi 1,69%,
Albanci 0,32%,
Slovenci 0,11%,
Bošnjaci 0,07%,
Mađari 0,13%,
Romi 0,48%,
Makedonci 0,06%,
Crnogorci 0,06%,
Česi 0,05%,
Nijemci 0,05%,
Rusini 0,02%,
Židovi 0,02%,
Slovaci 0,01%,
Ukrajinci 0,06%,
Poljaci 0,01%,
Austrijanci   –
Rumunji 0,01%,
Rusi 0,02%

Izvor podataka: web stranica Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr