Gradovi prijatelji


Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Koprivnica uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Grad Koprivnica uspostavio je prijateljske odnose sa slijedećim gradovima i općinama:

  • Občina Domžale (Republika Slovenija)
  • Opština Nikšić (Crna Gora)
  • Grad Kaposvár (Mađarska)
  • Grad Poreč (Hrvatska)
  • Općina Arilje (Srbija)
  • Općina Čapljina (BiH)
  • Grad Heviz (Mađarska)