S osiguranih 657 tisuća proračunskih kuna, Grad Koprivnica financira nabavu radnih bilježnica


Objavljeno: 11.07.2019 — Pregledano: 323 puta

Gradsko vijeće Grada Koprivnice na današnjoj je sjednici jednoglasno donijelo Odluku o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2019./2020., a to su OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, OŠ „Braća Radić“, OŠ „Đuro Ester“ i Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Koprivnice za 2019. godinu. Na dosadašnja planirana proračunska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 391 tisuće kuna, rebalansom Proračuna osigurana su dodatna financijska sredstva u iznosu od 266 tisuća kuna tako da ukupan iznos osiguranih financijskih sredstava za nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete iznosi 657 tisuća kuna.

Isto tako, pravo na financiranje troškova nabave radnih bilježnica mogu ostvariti učenici koji su polaznici osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica ukoliko imaju prijavljeno prebivalište učenika na području Grada Koprivnice u trajanju od najmanje šest mjeseci, ne postoji dvostruko financiranje troškova nabave radnih bilježnica te je utvrđena jednakost ili istoznačnost naslova i nakladnika radne bilježnice u Konačnoj listi odabranih radnih bilježnica osnovne škole koju učenik polazi i računu o isporuci radnih bilježnica.

Navedenom Odlukom podupire se standard roditelja te se na taj način podiže kvaliteta života građana Grada Koprivnice. Naglašava se važnost obrazovanja na način da Grad Koprivnica sudjeluje u financiranju radnih bilježnica kao pripadajućeg dopunskog nastavnog sredstva u jednakom omjeru za svu djecu polaznike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica te za djecu polaznike osnovnih škola kojima Grad Koprivnica nije osnivač, a koja imaju prijavljeno prebivalište na području Grada.