Radionica u skopu projekta ECOTOP 2


Objavljeno: 20.04.2018 — Pregledano: 61 puta

Turistička zajednica grada Koprivnice kao partner u projektu ECOTOP 2 jučer je sudjelovala na radionici s ciljem budućeg korištenja dobre prakse ekološke proizvodnje u Mađarskoj.

Program je financiran iz Interreg prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska.

Cilj projekta je integriranje marginaliziranih skupina u ekoturističku ponudu. Turistička zajednica grada Koprivnice u sklopu projekta do sada je provela aktivnosti studije o uključivanju marginaliziranih skupina, radionicu u Koprivnici na kojoj su prezentirani primjeri dobre prakse te nekoliko projektnih sastanaka. Slijedi studijsko putovanje u Baranju gdje će se na licu mjesta vidjeti primjeri dobre prakse ekološke proizvodnje u Hrvatskoj.