Prezentacija nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“ u Koprivnici


Objavljeno: 21.05.2018 — Pregledano: 85 puta

 

Grad Koprivnica provodi postupak izrade Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“ u Koprivnici. Stručni izrađivač predmetnog prostornog plana je „URBIA“ d.o.o. Čakovec, a nositelj izrade plana je Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Koprivnice.

Plan obuhvaća područje Koprivnice južno od Ulice dr. Alberta Heinricha, unutar koridora omeđenog  planiranim prometnicama – nastavak Ulice Ciglana i Ulice Dore Pejačević.

Zakonskom regulativom je u cilju uključivanja javnosti u izradu plana, propisana obveza provedbe javne rasprave, unutar koje se provodi javni uvid u prijedlog plana i unutar koje svi mogu dati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana.

U sklopu osiguranja još veće transparentnosti kod izrade prostornih planova Grad Koprivnica uvodi i dodatnu mogućnost sudjelovanja javnosti, već u ranijoj fazi izrade plana.

U tom cilju i prije provođenja propisanog postupka javne rasprave planirana je prezentacija javnosti nacrta prijedloga plana, radne verzije koja se priprema za izradu prijedloga plana za javnu raspravu.

Ova prezentacija javnosti predmetnog plana planirana je u vremenu od 21. do 25. svibnja 2018. godine  putem službenih Internet stranica Grada Koprivnice – www.koprivnica.hr.

Upoznavanjem s planiranim izmjenama i dopunama plana i uključivanjem javnosti u ovoj ranijoj, radnoj fazi izrade omogućava se da i prije same javne rasprave Grad Koprivnica dobije povratne informacije od javnosti i javnopravnih tijela, a sve kako bi se izvršila što kvalitetnija priprema samog prijedloga plana za javnu raspravu.

Tijekom ove prezentacije mogu se stoga dostaviti primjedbe, mišljenja i prijedlozi sa naslovom „Očitovanje na nacrt prijedloga UPU“ na adresu: Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, 48 000 Koprivnica, Zrinski trg 1 ili na e – mail adresu: prostorno@koprivnica.hr.

Po završetku ove prezentacije javnosti  biti će izrađen prijedlog plana za javnu raspravu,  a izradom će biti obuhvaćeno i razmatranje mišljenja i prijedloga koji će biti dostavljeni u sklopu ove prezentacije.

Tako izrađeni prijedlog plana će biti stavljen na javni uvid unutar javne rasprave. O svim propisanim postupcima  javne rasprave te načinu sudjelovanja, javnost će biti pravodobno, a najkasnije 8 dana prije početke iste obaviještena putem dnevnog tiska te na Internet stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Grada Koprivnice.

Pozivamo stoga građanke i građane Grada Koprivnice, pravne i fizičke osobe, da se već sada aktivno uključe u izradu ovog prostornog plana.