POZIV za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na (su)financiranje nabave udžbenika za školsku godinu 2017./2018.


Objavljeno: 09.08.2017 — Pregledano: 2.441 puta

 

Grad Koprivnica temeljem Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2017./2018. („Glasnik Grada Koprivnice“ 2/17), poziva roditelje/skrbnike da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje nabave udžbenika.

 

 

Uz Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje nabave udžbenika dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

 1. dokaz o prebivalištu punoljetnih članova kućanstva (preslike važećih osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu),
 2. dokaze o troškovima nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava,
 3. potvrdu škole o statusu učenika,
 4. kopiju kartice tekućeg računa na koji će se vršiti isplata s vidljivim IBAN-om,
 5. dokaze o prihodima ostvarenim u mjesecu travnju, svibnju i lipnju 2017. godine za članove kućanstva o čijim prihodima Ministarstvo financija Republike Hrvatske ne vodi evidenciju (npr. obrt, OPG, odvjetnik…).
 6. Izjava o pristanku obrade podataka

od 5. rujna 2017. godine do 1. listopada 2017. godine

      Na jedan od sljedećih načina:

 1. osobno u sobu br. 3/A, Zrinski trg 1, Koprivnica (prizemlje, vrata desno), radnim danom od 10,00 do 17,00 sati

ili

 1. putem e-maila na udzbenici@grad.koprivnica.hr (obrasci dostavljeni putem e-maila obavezno moraju biti potpisani od strane korisnika zahtjeva, kao takvi skenirani i dostavljeni u pdf formatu)

ili

 1. poštom na adresu: Grad Koprivnica, Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica.

Za sva pitanja možete nam se obratiti na broj telefona: 048/279-548 ili na e-mail: udzbenici@grad.koprivnica.hr

 

Prilog:

 1. Odluka o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2017./2018.
 2. Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje nabave udžbenika
 3. Izjava o pristanku obrade podataka