HR EN

Grad Koprivnica

Počinju radovi na spojnoj cesti prema Kampusu

U srijedu, 3. lipnja, sa provođenjem pripremnih radova za gradnju, započeti će radovi na izgradnji spoja postojeće prometnice u kompleksu Kampusa i Peteranske ceste u Koprivnici.

Investitor predmetnih radova je Grad Koprivnica, a troškovi iznose 595.000,00 kn s PDV-om u što su uračunati troškovi izgradnje, stručnog nadzora građenja, elektro stručnog nadzora kao i troškovi koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova.

Izgradnjom predmetnog spoja napravit će se poveznica između postojeće prometnice u kompleksu Kampusa (prometnica koja vodi prema građevini Inkubatora kreativnih industrija) i izgrađenog kružnog toka prometa na Peteranskoj cesti. Na ovaj način će se urediti, do sada, neasfaltirani dio, a s kojim će se kompleks Kampusa povezati sa mrežom državnih, odnosno gradskih prometnica. Radovi podrazumijevaju izgradnju prometnice, staze i javne rasvjete u dužini od 70-ak metara te izgradnju kabelske kanalizacije do kraja postojeće prometnice u kompleksu Kampusa.

Izvođač radova na izgradnji je KOMING d.o.o. Koprivnica. Predviđeno vrijeme trajanja radova je 100 radnih dana, što je ovisno o vremenskim uvjetima.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa. Ne očekuje se ometanje odvijanja prometa na državnoj cesti, odnosno Peteranskoj cesti, s obzirom da se radovi izvode na području kompleksa Kampusa.

Korisnicima objekta unutar kompleksa Kampusa koji nemaju potrebu dolaska vozilom do samih objekta preporuča se za parkiranje vozila koristiti okolne obližnje javne parkirališne površine bez naplate izvan kompleksa Kampusa, dok će za dostavu i hitne službe biti moguće koristiti obilazne pravce do objekata.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice