HR EN

Grad Koprivnica

Održana online 28. (tematska) sjednica Gradskog vijeća – Država Gradu vraća 5 milijuna kuna

Na online 28. (tematskoj) sjednici Gradskog vijeća, koja se održala u utorak, 15. prosinca, vijećnici su većinom glasova (18 ZA i 1 PROTIV, dvoje vijećnika nije bilo prisutno), prihvatili donošenje Odluke o odobravanju sklapanja izvansudske nagodbe u parničnim predmetima pokrenutim radi isplate sufinanciranja troškova najamnine za izgradnju školske građevine po modelu javno-privatnog partnerstva na području Grada Koprivnice.

Radi se o povratu ukupnog potraživanja Grada Koprivnice u iznosu od 5.485.175,45 kuna, umanjeno za iznos glavnice od 532.410,59 kuna te iznosi 4.952.764,86 kuna, bez pripadajućih kamata i troškova.

Izvansudskom nagodbom Grad Koprivnica odriče se zakonskih zateznih kamata u parničnim sporovima te je Gradsko vijeće suglasno s otpisom pripadajućih zakonskih zateznih kamata i troškova parničkog postupka.

Sklapanjem ove Nagodbe te ispunjenjem iste, smatra se da Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema daljnjih nepodmirenih ili spornih dugovanja prema Gradu Koprivnica, kao ni potraživanja od strana Grada Koprivnice prema Republici Hrvatskoj, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a po osnovi sporazuma o sufinanciranju troškova najamnina za građevinu Gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici, koja je izgrađena po modelu javno-privatnog partnerstva, radi koje je vođen parnični postupak pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru i Trgovačkim sudom u Varaždinu.

Naime, Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija su zajednički pokušali mirnim putem riješiti pitanje obveze Republike Hrvatske, da u dijelu od 55% sufinancira  troškove mjesečnih najamnina za građevinu Gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici, temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova najamnine za građevinu Gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici izgrađene po modelu javno-privatnog partnerstva od 29. svibnja 2013. godine, sve u cilju izbjegavanja nepotrebnih troškova vođenja parničnih postupaka i dodatne obveze plaćanja zakonskih zateznih kamata.

Dodatno ističemo kako su, u cilju izbjegavanja dodatnih troškova, Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija, sve pravno relevantne radnje tijekom cijelog izvansudskog i sudskog postupka, poduzimale isključivo putem gradske i županijske pravne službe, temeljem odgovarajućih punomoći gradonačelnika i župana.

Kako Republika Hrvatska nije bila spremna na mirno rješavanje spora, Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija su zajednički pokrenuli parničke postupke u cilju zaštite zakonskih i ugovornih prava i interesa.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice