HR EN

Grad Koprivnica

Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice

19.sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice održana je u utorak 15. listopada 2019. godine. Od ukupno 21 vijećnika, sjednici je prisustvovalo njih 20.

Sjednica je započela zahtjevima nezavisnog vijećnika Antonia Grgića i vijećnika  Ivice Suvalja (Mreža) za micanjem točke 7. i točke 14. sa Dnevnog reda sjednice zbog, kako su naveli, proceduralnih grešaka. Radi se o točkama vezanima uz Odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice i donošenju Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. o za sklapanje Ugovora o kreditu za refinanciranje. Nakon desetominutne stanke i konzultacija klubova vijećnika, gradonačelnik Mišel Jakšić se obratio vijećnicima i detaljno obrazložio Odluku kojom se odbacuju zahtjevi dvojice vijećnika.

Pitanjima i prijedlozima nastavljena je sjednica. Raspravljalo se o mogućnosti uvođenja produženog boravka u Koprivnici, na koji način Gradska vlast može utjecati na vlasnike napuštenih kuća i parcela, saniranju oštećenih ploča na Zrinskom trgu, mogućim novim autobusnim stajalištima i pješačko biciklističkim stazama u pojedinim dijelovima grada i prigradskih naselja. Bilo je riječi i o prvim konkretnim rezultatima koji su vidljivi nakon uvođenja olakšica za ulagače u poduzetničkim zonama. Obrazlažući i odgovarajući na sva postavljena pitanja, gradonačelnik Mišel Jakšić zaključio je 1. točku Pitanja i prijedlozi zaključkom, da se nikada u povijesti našega grada nije toliko ulagalo u obrazovanje i školstvo, energetsku obnovu objekata, komunalnu infrastrukturu, prometnu sigurnost svih sudionika u prometu, a to dokazuju i mnogobrojna priznanja i pohvale koje stižu na adresu našega grada, bez imalo skromnosti.

U nastavku sjednice, jednoglasnom odlukom vijećnika prihvaćena su Izvješća o radu koprivničkih dječjih vrtića „Tratinčica“, „Smiješak“, „Igra“ i „Sveti Josip“ – podružnica Koprivnica za pedagošku godinu 2018./2019 te Izvješća o radu Osnovnih škola „Antun Nemčić Gostovinski“, „Braća Radić“, „Đuro Ester“, Umjetnička škola „Fortunat Pintarić“ i COOR Podravsko sunce za školsku godinu 2018./2019.

Vijećnici su također jednoglasnom odlukom prihvatili Zaključak o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2020. godinu te prihvatili većinom glasova Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Koprivnice za 2018. godinu.

Od ostalih točaka dnevnog reda vijećnici su većinom glasova prihvatili polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za prvo polugodište 2019. godine, prihvatili su Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice, prihvatili su i Izvješće o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1.2019. do 30.6.2019. godine. te prihvatili Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2018. godini. Između ostalog, donijelo se i Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Koprivnice.

 

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy