HR EN

Grad Koprivnica

Strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice i za II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

„Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti o pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) kojima se uređuje informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, informira se javnost da su započeli postupci Strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice i Strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Koprivnice.“

„Informacije o Prostornim planovima u izradi (pri dnu stranice)“

 „Odluka o započinjanju SPUO za III. Izmjene i dopune PPUG Koprivnice“

„Odluka o započinjanju SPUO za II. Izmjene i dopune GUP Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice