OBAVIJEST GRAĐANIMA – ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU  ISTIČE 30. LIPNJA 2018. GODINE


Objavljeno: 15.06.2018 — Pregledano: 67 puta

OBAVIJEST GRAĐANIMA  – LEGALIZIRAJTE BESPRAVNO SAGRAĐENU ZGRADU

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU  ISTIČE 30. LIPNJA 2018. GODINE

 

Ukoliko imate zgradu koju ste sagradili bez valjanih dozvola, odnosno protivno valjanim dozvolama, do 30. lipnja 2018. godine možete predati zahtjev za njeno ozakonjenje sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito  izgrađenim zagradama „Narodne novine“ br. 65/17.

Novim izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji povećao se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada dopuštena, odnosno mogu se ozakoniti i nezakonito izgrađene zgrade izgrađene:

  • unutar planiranih ili istraženih koridora i površina energetskih građevina za koje javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da su izgrađene u skladu s posebnim uvjetima (plinovodi, dalekovodi, naftovodi i sl.);
  • na postojećoj površini javne namjene, uz suglasnost upravitelja te površine, odnosno vlasnika iste ako ne postoji upravitelj.

Također, omogućeno je evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru i na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju rješenja za završenu zgradu.

Ostali uvjeti ozakonjenja ostali su isti kao i u prethodnom razdoblju, odnosno mogu se legalizirati samo one zgrade koje su nedvojbeno vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka od 21. lipnja 2011. godine. U slučaju da nisu nedvojbeno vidljive na istoj, onda na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja do 21. lipnja 2011. godine ili ako su do tog datuma evidentirane na katastarskom planu ili na drugoj službenoj kartografskoj podlozi.

Postupci započeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  do stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna dovršit će se po odredbama Zakona o izmjenama i dopunama ako je to povoljnije za stranku.

Zainteresirani građani mogu podnijeti svoje zahtjeve, zajedno sa prilozima u pisarnici Grada Koprivnice, Upravni odjel za prostorno uređenje, Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica.

Link na web (link na obrasce)

https://koprivnica.hr/gradska-uprava/upravni-odjel-za-prostorno-uredenje/