Javni pozivi predstavljani članicama udruga žena s područja grada Koprivnice


Objavljeno: 26.02.2018 — Pregledano: 119 puta

U petak 23. veljače u Gradskoj upravi održan je radni sastanak predstavnica udruga žena s područja grada Koprivnice te predstavnika Grada – zamjenice gradonačelnika Ksenije Ostriž i pročelnika Daria Jembreka i Ane Mlinarić. Sastanak je održan na temu manifestacija koje udruge žena planiraju realizirati u 2018. godini. Cilj je bio informirati predstavnice udruga o otvorenim natječajima Grada Koprivnice kojima se financiraju projektne aktivnosti.
– Želja nam je napraviti kompletan plan manifestacija za 2018. godinu kako bi rad naših udruga, osobito udruga žena koje rade puno, bio što vidljiviji i dostupniji javnosti – rekla je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž i napomenula kako je ovo prvi puta da Grad objavljuje natječaj za financiranje manifestacija.
Na sastanku je istaknuto kako će Grad organizirati edukaciju za članice udruga žena koje se planiraju prijaviti na natječaje. Radionica će se održati početkom ožujka.
Osim Javnog poziva za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga građana u 2018. godini, na raspolaganju prijaviteljima su i javni pozivi za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz; sufinanciranje programa/projekata u sklopu projekta „Zdravi grad“; sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih; sufinanciranje programa/projekata udruga građana; sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi i razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva– najam prostora, tehnička oprema. Kroz spomenute pozive na raspolaganju je nešto više od 1,4 milijuna kuna. Svi podaci i pozivi nalaze se službenoj web stranici grada https://koprivnica.hr/category/natjecaji/natjecaji-i-javni-pozivi/.