JAVNA LICITACIJA za dodjelu lokacija za prodaju svijeća i cvijeća povodom Dana Svih Svetih


Objavljeno: 09.10.2017 — Pregledano: 358 puta
  1. Predmet javne licitacije je dodjela na korištenje sedam (7) lokacija na kojima se može vršiti prigodna prodaja od kojih se dvije (brojevi 1 i 2) nalaze u ulici Varaždinska cesta uz glavni ulaz u gradsko groblje, jedna (broj 3 ) na pošljunčanom dijelu uz pješačko-biciklističku stazu ispred parkirališta na križanju Varaždinske i Čakovečke ulice, dvije kod sjeverozapadnog ulaza u gradsko groblje (brojevi 4 i 5) i dvije kod sjevernog ulaza u groblje (brojevi 6 i 7).

 

  1. Površina koja se dodjeljuje na korištenje iznosi 10,00 m2.

 

  1. Lokacije se dodjeljuju na korištenje za dane 30. i 31. listopada i 01. studenog 2017. (ponedjeljak, utorak i srijeda).

 

  1. Početna cijena za nadmetanje za lokacije pod brojevima 1-5 je 600,00 kuna, a za lokacije pod brojevima 6 i 7 je 400,00 kuna.

 

  1. Glavni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos.

 

  1. U licitaciji mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe bez obzira na sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

  1. Licitacija će se održati dana 20. listopada 2017.godine (petak) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u Koprivnici, Zrinski trg 1, prvi kat, soba br.11.

 

Odabrani ponuditelji dužni su uplatiti postignute iznose na račun Grada Koprivnice broj: HR5523860021820100005 s pozivom na broj HR68 5738 – OIB, te po izvršenoj uplati podići odobrenje za korištenje javne površine u prostorijama Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, Koprivnica, Zrinski trg 1A.

 

GRAD KOPRIVNICA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, POTICANJE
PODUZETNIŠTVA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO