Grad Koprivnica povećao iznos stipendija za redovne studente s utvrđenim invaliditetom većim od 50% i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja


Objavljeno: 11.07.2019 — Pregledano: 419 puta

Od strane predlagatelja Grada Koprivnice, jednoglasnom odlukom Gradskih vijećnika na današnjoj sjednici, prihvaćen je izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik o uvećanim studentskim stipendijama Grada Koprivnice redovnim studentima na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju koji studiraju u Republici Hrvatskoj i van nje, a imaju utvrđeni invaliditet veći od 50% kao i studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u Republici Hrvatskoj.

Ovom odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika omogućuje se stipendiranje navedenih studenata u uvećanom iznosu i to za: osobe s invaliditetom koje imaju utvrđen invaliditet veći od 50% na 800,00 kn za studiranje u tuzemstvu i 1.600,00 kuna za studiranje u inozemstvu te za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja u Republici Hrvatskoj na iznos od 800,00 kuna.

Nadalje, dosadašnjim Pravilnikom nije bio utvrđen rok za vraćanje primljene stipendije Grada Koprivnice, a koju zaduženi student mora vratiti u cijelosti ili djelomično. Obzirom na to da je Odlukom o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice propisan rok do 60 mjesečni obroka na koji se može odobriti obročna otplata duga, prihvaćeno je usklađivanje i navedene odredbe u izmjeni i dopuni Pravilnika.