7. SAJAM POSLOVA


Objavljeno: 15.10.2013 — Pregledano: 27 puta

Dvorana „BRANIMIR“, Školska ulica 5, KOPRIVNICA, 18.10.2013.
10.00 – 15.00 sati

Na području Koprivničko-križevačke županije, u Koprivnici, 18.10.2013. održati će se 7. Sajam poslova u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, PU Križevci, a pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice.

Ove godine pažnju sudionika želimo posvetiti PODUZETNIŠTVU, te samozapošljavanju kao mogućnosti rješavanja pitanja vlastitog zapošljavanja.

Sajam poslova namijenjen je nezaposlenim osobama, tražiteljima zaposlenja, poslodavcima, studentima, maturantima, učenicima završnih razreda osnovnih škola, te osobama koje žele graditi svoju karijeru.

Posjetitelji imaju priliku:

 • Uspostaviti komunikaciju i predstaviti se poslodavcima,
 • Prikupiti informacije i kandidirati se za radna mjesta,
 • Predati svoju zamolbu i životopis poslodavcu,
 • Procijeniti vlastite kompetencije u skladu sa zahtjevima poslodavaca,
 • Upoznati se s radom i aktivnostima Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK)
 • Provjeriti koje su mogućnosti obrazovanja i usavršavanja znanja i vještina na području Koprivničko-križevačke županije,
 • Provjeriti mogućnosti koje nudi računalni program Moj Izbor,
 • Saznati više o potrebama na tržištu rada.

U sklopu Sajma poslova planirana su slijedeća događanja:

 • Otvorenje Sajma poslova
 • Predstavljanje poslodavaca i institucija na pultovima  

Na Sajmu poslova 2013. predstaviti će se poslodavci, koji će prikupljati informacije o potencijalnim zaposlenicima, predstavljati kompetencije, znanja i vještine koje su potrebne za zapošljavanje u njihovom poduzeću te svoje planove budućeg zapošljavanja.

Obrazovne ustanove i institucije koje su uključene kao partneri povezane su sa tematikom zapošljavanja i razvoja karijere, a na Sajmu poslova će predstavljati aktivnosti svojih institucija koje utječu na mogućnosti obrazovanja, zapošljavanja ili samozapošljavanja.

 • „Izazovi poduzetništva – učenjem do poduzetnika“

Okrugli stol na kojem će budući poduzetnici i poduzetnici početnici imati priliku dobiti informacije o mogućnostima koje se pružaju na području Koprivnički-križevačke županije (potpore za samozapošljavanje, edukacije, mikrokreditiranje).

 • Info točka Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK)

Na Sajmu će se putem izložbenog prostora i animacijskih aktivnosti predstaviti Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) koji je nedavno otvoren u Koprivnici i predstavlja središnje mjesto za sva pitanja razvoja karijere, te o istima svim građanima nudi širok raspon besplatnih usluga, prilagođen njihovom vremenu i potrebama.

 • Mogućnost korištenja računalnog programa Moj izbor

Korištenje računalnog program profesionalnog usmjeravanja „Moj izbor” omogućuje pretraživanje baze zanimanja (informacije o 300 različitih zanimanja), testiranje za odabir odgovarajućih zanimanja te pretraživanje informacija o obrazovanju i zapošljavanju na području Republike Hrvatske.

 •  Zatvaranje Sajma poslova i podjela potvrda o sudjelovanju

 Zaključna riječ organizatora, predstavnika sudionika te posjetitelja.