Rezultati javnog natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika UO za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo


Temeljem objavljenog javnog natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice KLASA:112-01/18-02/0026, URBROJ:2137/01-04-01/2-18-1 od 28.06.2018. godine (objava u Narodnim novinama broj 59/2018), na navedeno radno mjesto imenovan je Tomislav Golubić, dipl.ing.geotehnike. Imenovani će poslove radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo obavljati od 1.kolovoza 2018. godine.