Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – vježbenik


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam vježbenika na određeno vrijeme za osposobljavanje obavljanja poslova višeg stručno9g suradnika za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 25.01.2018. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj  3/18 od  10.01.2018. godine objavljen je javni natječaj  za prijam vježbenika na određeno vrijeme za osposobljavanje obavljanja poslova višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  troje kandidata  čije su prijave pravodobne,  uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

31.01. (srijeda) 2018. godine sa početkom u 11,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, , soba broj 11 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnicewww.koprivnica.hr/category/natjecaji/zaposljavanje

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su  obaviješteni.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA