Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) -Viši stručni suradnik za građenje


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za građenje u  Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 12.09.2017. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj  86/2017 od  30.08.2017. godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za građenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  troje kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

18.09. (ponedjeljak) 2017. godine sa početkom u 09,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1, I kat,  dvorana broj 11

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnicewww.koprivnica.hr/category/natjecaji/zaposljavanje

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Istovremeno s objavom ovog poziva na web stranici Grada Koprivnice, kandidatima koji mogu pristupiti testiranju poslana je obavijest elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja također je upućena obavijest elektroničkim putem i putem pošte.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA