Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za europske poslove i poduzetničke projekte


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za europske poslove i poduzetničke projekte u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 29.04.2019. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnom novinama broj 38/2019 od 12.04.2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za europske poslove i poduzetničke projekte, 1 izvršitelja/-ica u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  dvoje kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

7.svibnja. (utorak) 2019. godine sa početkom u 13,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, soba broj 11 (vijećnica)

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnicewww.koprivnica.hr/category/natjecaji/zaposljavanje

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja uputit će se pisana obavijest putem pošte.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA