Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 13.07.2018. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj 59/18 od 04.07.2018. godine objavljen je javni natječaj za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  1 kandidat čija je prijava pravodobna, uredna i koji ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

18.07. (srijeda) 2018. godine sa početkom u 09,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, dvorana za sastanke, soba broj 12

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr/category/natjecaji/zaposljavanje

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidat će biti obaviješten.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidat koji može pristupiti testiranju o tome je obaviješten.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA