Obavijest o prijmu u službu na određeno vrijeme


Temeljem raspisanog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, radno mjesto referent-komunalni redar, primljena je Aleksandra Smrzlić, srednje stručne spreme – opća gimnazija.

Oglas za navedeno radno mjesto objavljen je putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanja dana 17.05.2019. godine.