Obavijest


Temeljem raspisanog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje
KLASA: 112-03/17-01/0001
URBROJ: 2137/01-03-01/3-17-1 od 14. veljače 2017.
u službu na navedeno radno mjesto primljena je Dragica Herbai.