Mreža kreativni gradovi Hrvatske


Kreativni gradovi Hrvatske su inovativna mreža koja okuplja predstavnike lokalnih samouprava i zajednica i stručnjake iz kreativnih i kulturnih industrija kako bi zajedno osmislili modele upravljanja kulturnim i kreativnim resursima gradova radi pokretanja lokalnih ekonomija i stvaranja novih prilika za ulaganja. Izrada modela upravljanja uključuje identificiranje potencijala i prilika u gradovima uz participaciju građana kao predstavnika različitih interesnih sfera koji imaju koristi i sudjeluju u stvaranju lokalne ekonomije, a u cilju kreiranja jedinstvenog identiteta gradova na temelju kojeg će se vršiti fokusirana ulaganja u razvoj za rast i radna mjesta.

Dana 6. travnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održan je prvi zajednički sastanak mreže ‘Kreativnih gradova Hrvatske’. Sastanak je održan u organizaciji Udruge gradova i Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija. Tim povodom potpisana je i Povelja – pristupanje mreži Kreativnih gradova Hrvatske, a ispred Grada Koprivnice potpisala ju je Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika. Uz Koprivnicu potpisnici povelje su Donja Stubica, Drniš, Jastrebarsko, Karlovac, Kaštela, Ludbreg, Ozalj, Pleternica, Pregrada, Rijeka, Slatina, Varaždin i Zabok.

Osim razvoja potencijala kulture i umjetnosti na lokalnim raznima i sektora kreativnih te kulturnih industrija, kroz mrežu će se raditi na razvoju identiteta gradova te educiranju o važnosti brendinga za razvoj destinacije. Također poticat će se razvoj inovativnih turističkih atrakcija baziranih na lokalnim vrijednostima, povijesnoj i sakralnoj baštini, promociji domaćih autora i umjetnika te poduzetničkih inicijativa te inovativnih turističkih projekata gradova.

Povelja

http://kreativnigradovi.net/