Koprivnička kulturna baština


Portal “Koprivnička kulturna baština” pokrenut je kako bi se na jednom mjestu objedinili dosadašnji lokalni projekti digitalizacije, ali i otvorile mogućnosti sustavnog strukturiranja i objedinjavanja budućih projekata digitalizacije raznolike zavičajne baštine.

DIGITALNA ZBIRKA “KOPRIVNIČKA KULTURNA BAŠTINA”
KNJIŽNICE I ČITAONICE “FRAN GALOVIĆ” KOPRIVNICA