HR EN

Grad Koprivnica

ZAKLJUČAK o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina javnom dražbom u Ulici Čarda u Koprivnici

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18 i 2/20), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 25.02.2021. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina javnom dražbom u Ulici Čarda u Koprivnici

 

I.

 

Poništava se javni natječaj KLASA: 944-01/20-01/0137, URBROJ: 2137/01-08-02/2-21-2 od 03.02.2021. godine, objavljen u Glasu Podravine i Prigorja dana 05.02.2021. godine.

 

KLASA: 944-01/20-01/0137

URBROJ: 2137/01-08-02/2-21-3

Koprivnica, 25.02.2021.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice