HR EN

Grad Koprivnica

LISTA REDA PRVENSTVA – prodaja građevinskog zemljišta DPU „Cvjetna“

KLASA: 944-01/18-01/0123
URBROJ: 2137/01-08-02/1-20-22
Koprivnica, 15.05.2020.

Na temelju članka 10. Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ u Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/19.), Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta DPU „Cvjetna“ na osnovi prispjelih zahtjeva zaključno s danom  10. 05. 2020. godine donosi

 

LISTU REDA PRVENSTVA

Red. br. Ime i prezime podnositelja zahtjeva Ostvareni popust u %
1. Ivan Papp i Ivana Papp, Hrvatske državnosti 20, Koprivnica 60

 

2. Dora Vrtiprah, Taraščice 13, Koprivnica, 50
2. Vilim Vrtiprah, Taraščice 13, Koprivnica, 50

 

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na listi i ostvareni popust. Prigovor se podnosi gradonačelniku u roku 15 dana od isteka zadnjeg dana objave na oglasnoj ploči, odnosno web stranici Grada Koprivnica. Prigovor se predaje u pisarnici gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje,  soba 3.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja
za prodaju građevinskog zemljišta DPU „Cvjetna“

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy