HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18, 2/20 i 1/21) i članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj: 3/16, 1/17, 2/17, 9/19 i 8/22), gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina javnom dražbom

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice i to:

 1. k.č.br.6129/17, Ulica Miklinovec, livada površine 509 m2, zk.ul.11500, k.o. Koprivnica po početnoj cijeni od 34.773,38 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 262.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.464,06 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 26.100,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)
 2. k.č.br.6129/18, Ulica Miklinovec, livada površine 509 m2, zk.ul.11500, k.o. Koprivnica po početnoj cijeni od 34.773,38 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 262.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.477,34 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 26.200,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)
 3. k.č.br.6129/19, Ulica Miklinovec, livada površine 364 m2, zk.ul.11500, k.o. Koprivnica i k.č.br.6130/2, Ulica Miklinovec, livada površine 146 m2, zk.ul.2116, k.o. Koprivnica, ukupne površine 510 m2 po početnoj cijeni od 34.786,65 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 262.100,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.490,61 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 26.300,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)
 4. k.č.br.6129/20, Ulica Miklinovec, livada površine 241 m2, zk.ul.11500, k.o. Koprivnica, k.č.br.6134/4, Ulica Miklinovec, livada površine 230 m2, zk.ul.836, k.o. Koprivnica i k.č.br.6130/3, Ulica Miklinovec, livada površine 39 m2, zk.ul.2116, k.o. Koprivnica ukupne površine 510 m2 po početnoj cijeni od 34.786,65 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 262.100,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.503,88 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 26.400,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)
 5. k.č.br.6129/25, Ulica Miklinovec, livada površine 543 m2, zk.ul.11500, k.o. Koprivnica po početnoj cijeni od 37.029,66 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 279.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.517,15 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 26.500,00 kuna,
 6. k.č.br.6129/24, Ulica Miklinovec, livada površine 533 m2, zk.ul.11500, k.o. Koprivnica po početnoj cijeni od 36.366,05 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 274.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.530,43 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 26.600,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)
 7. k.č.br.6129/23, Ulica Miklinovec, livada površine 460 m2, zk.ul.11500, k.o. Koprivnica i k.č.br.6130/4, Ulica Miklinovec, livada površine 78 m2, zk.ul.2116, k.o. Koprivnica, ukupne površine 538 m2 po početnoj cijeni od 36.764,22 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 277.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.543,70 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 26.700,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)
 8. k.č.br.6129/22, Ulica Miklinovec, livada površine 135 m2, zk.ul.11500, k.o. Koprivnica, k.č.br.6130/5, Ulica Miklinovec, livada površine 192 m2, zk.ul.2116, k.o. Koprivnica i k.č.br.6134/5, Ulica Miklinovec, livada površine 280 m2, zk.ul.836, k.o. Koprivnica ukupne površine 607 m2 po početnoj cijeni od 41.409,52 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 312.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.556,97 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 26.800,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)
 9. k.č.br.6134/6, Ulica Miklinovec, livada površine 586 m2, zk.ul.836, k.o. Koprivnica i k.č.br.6129/26, Ulica Miklinovec, livada površine 10 m2, zk.ul.11500, k.o. Koprivnica, ukupne površine 596 m2 po početnoj cijeni od 40.745,90 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 307.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.570,24 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 26.900,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)
 10. k.č.br.6134/8, Ulica Mare Matočec, livada površine 503 m2, zk.ul.836, k.o. Koprivnica i k.č.br.6133/11, Ulica Mare Matočec, livada površine 143 m2, zk.ul.13258, k.o. Koprivnica, ukupne površine 646 m2 po početnoj cijeni od 44.063,97 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 332.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.583,52 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 27.000,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)
 11. k.č.br.6131/8, Ulica Mare Matočec, livada površine 633 m2, zk.ul.16233, k.o. Koprivnica i k.č.br.6133/8, Ulica Mare Matočec, livada površine 31 m2, zk.ul.13258, k.o. Koprivnica, ukupne površine 664 m2 po početnoj cijeni od 45.391,20 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 342.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.596,79 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 27.100,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)
 12. k.č.br.6131/10, Ulica Mare Matočec, livada površine 370 m2, zk.ul.16233, k.o. Koprivnica i k.č.br.6133/12, Ulica Mare Matočec, livada površine 239 m2, zk.ul.13258, k.o. Koprivnica, ukupne površine 609 m2 po početnoj cijeni od 41.542,24 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 313.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.610,06 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 27.200,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)
 13. k.č.br.6133/13, Ulica Mare Matočec, livada površine 599 m2, zk.ul.13258, k.o. Koprivnica i k.č.br.6131/9, Ulica Mare Matočec, livada površine 23 m2, zk.ul.16233, k.o. Koprivnica, ukupne površine 622 m2 po početnoj cijeni od 42.444,75 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 319.800,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.623,33 Eura što prema fiksnom tečaju konverzije od 7.53450 kn za 1 EUR iznosi 27.300,00 kuna, (PRODANO, 31.01.2023.)

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na stjecanje nekretnina.
Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih nekretnina.
Prva javna dražba održat će se 31. siječnja 2023. godine (utorak) s početkom u 09.00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.
Za nekretnine koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12. Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.
U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe) ili osobne podatke za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine (ime i prezime, adresa i OIB).

Sudionik koji zakasni na javnu dražbu, ne može sudjelovati na istoj.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68 9016 – OIB uplatitelja. Jamčevina mora biti uplaćena najkasnije jedan dan prije dana održavanja javne dražbe.
Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.
Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili kreditom banke u roku 90 dana, a o čemu će prije sklapanja ugovora biti potrebno dostaviti dokaz.
Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.
Kupac stječe pravo posjeda kupljene nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.
Grad Koprivnica može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.
Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor ili predugovor o kupoprodaji u slučaju kupnje gubi pravo na povrat jamčevine.
Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada i u Glasu Podravine i Prigorja. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

KLASA: 944-01/23-12/0001
URBROJ: 2137-1-08-02/2-23-3
Koprivnica, 12.01.2023.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice