Jednostavna nabava


Grad Koprivnica koristi informatički sustav za provedbu postupaka jednostavne nabave. Kako bi mogli sudjelovati u budućim postupcima jednostavne nabave, molimo Vas da se registrirate na Internetskoj aplikaciji Ensolva. Proces registracije se obavlja na web adresi: https://grad-koprivnica.ensolva.com/user/register

Upute za registraciju, email adresa i broj telefona za podršku u korištenju aplikacije nalaze se u podnožju navedene web stranice.

Za već registrirane korisnike, prijava je na web adresi: https://grad-koprivnica.ensolva.com/user/login

Web adresa za interne zahtjevatelje: https://grad-koprivnica.ensolva.com/zahtjevi

Odluka o provedbi postupka jednostavne javne nabave (“Glasnik Grada Koprivnice” broj  4/18.10/18.)